”Att mer än hälften av Sveriges främsta studenter vill inleda sin karriär inom ett traineeprogram pekar på vikten av ett traineeprogram som framgångsfaktor för företag att locka till sig framtida ledare”, säger Hanna Jüllig, ansvarig för Nova-nätverket. ”Att 45% av alla som har gått klart ett traineeprogram fortfarande är kvar på företaget visar även att ett traineeprogram hjälper företag att behålla nyckelpersoner”, fortsätter Hanna Jüllig.

Lägre förväntan på lön, men högre faktiskt utfall, för traineer

Undersökningen kartlägger även topptalangernas förväntningar på lön samt faktiska utfall efter avslutat program. Resultaten visar att de som vill starta sin karriär som trainee förväntar sig i genomsnitt 2601 kr lägre månadslön jämfört med totalgruppen av topptalanger (29 413 kr/mån för traineer respektive 32 014 kr/mån för övriga). Samtidigt visar undersökningen att de personer som genomfört ett traineeprogram i genomsnitt tjänar 3082 kr mer i månaden än de topptalanger som inte gått ett traineeprogram (57 261 kr/mån respektive 54 179 kr/mån).

Vad gäller topptalangers förväntningar på traineeprogram visar undersökningen att de viktigaste förväntningarna för blivande traineer är: (1) Relevanta och utmanande uppgifter, (2) Utbildning/kompetensutveckling och (3) Coaching under traineeprogrammet. Frågar man före detta traineer vad de var minst nöjda med under sitt traineeprogram anges (1) Planen som fanns för dem efter avslutat traineeprogram, (2) Coaching samt (3) Mentorskap, som de främsta områdena.

”Topptalanger går in i ett traineeprogram med högt ställda förväntningar på att få utvecklas och lära sig under programmets gång. En avgörande faktor för att skapa ett framgångsrikt traineeprogram är att aktivt arbeta med att synliggöra karriärs- och utvecklingsmöjligheter även efter programmets avslutande”, säger Hanna Jüllig.

Mest attraktiva traineeprogrammen enligt toppstudenterna

Undersökningen rangordnar även de mest attraktiva traineeprogrammen enligt toppstudenter. H&M, Google och Arla Foods toppar listan över de mest attraktiva traineeprogrammen.

1. H&M

2. Google

3. Arla Foods

4. Capgemini

5. Acando / Connecta

6. Ericsson

7. Unilever

8. IKEA

9. Coca-Cola Enterprises

10. ABB

11. Lantmännen

12. PWC

13. Investment AB Kinnevik

13. L’Oréal

15. Microsoft

15. MTG

17. Scania

18. Schibsted Media Group

18. SEB

18. Tele2

 

För att ta del av hela rapporten kring traineeprogram, kontakta Claes Peyron på claes.peyron@nova.com